Değerli Üyelerimiz

Sağlık hizmeti, günümüz şartlarında gelişme ve yeniliklerin çok hızlı yaşandığı dinamik yapı içerisinde insan hayatını direkt ve dolaylı olarak etkileyen her türlü faktörün kontrol altında tutulmasını gerektiren, planlı,düzenli ve kaliteli sunulması son derece önemli olan bir hizmettir..

Günümüzde eğitim ve araştırma hastaneleri sağlık hizmet sunumunda hizmet hastaneleri kadar aktif rol oynamakla beraber, asistan eğitiminde de en az üniversite hastaneleri kadar etkin ve etkili uzmanlık eğitimi vermektedirler. Ülkemizde eğitim ve araştırma hastanelerimizde zorlu koşullar altında sunulan uzmanlık ve üst ihtisas eğitim hizmetinin istenilen düzeye ulaşabilmesi ve eş zamanlı sağlıklı çalışma koşullarının oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanması ancak güncel bilgiler ışığında ve işbirliği içinde sağlanabilir. Bu amaçla yapılan çalışmalara katılmak ve katkı sağlamak tüm eğitimcilerimizin  ortak sorumluluğudur.

EHODER eğitim ve araştırma hastanelerimizde hizmet veren tüm eğitimcilerimizin genel ve bireysel sorunlarını belirlemek ve çözüm önerilerini geliştirmek üzere, sizlerin de derneğimize vereceğiniz katkılar sayesinde her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarına devam edecektir. Çalışmalarımız sırasında bize destek verecek olan siz değerli eğitim gönülleri ile birlikte, eğitim araştırma hastanelerimizde sunduğumuz eğitim hizmeti standartlarımızın içinde bulunduğumuz bilgi çağına yakışır şekilde verilmesinin sağlanması ve geliştirilmesi için tüm eğitimcilerimize başarılar diliyor ve  saygılarımı sunuyorum.

Doç.Dr.Özgür YİĞİT
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı